KAMU İHALESİ İTİRAZ YOLLARI

Kamu ihalesi sürecinde tarafların hakkı olan itiraz yolları ve süreçleri hakkında genel bilgiler.

Kamuyu ilgilendiren konularda açılan ihaleler sayesinde çeşitli mal ve hizmet alımları gerçekleştirilir ya da yapım işleri için yüklenicilerden hizmet alınır. Kamu ihaleleri oluşturulacağı zaman da ihaleyi açacak olan kurumun yetkilisi tarafından bu işlemler başlatılır. Kamu ihalesi itiraz yolları karşılaşılabilecek problemlerde başvurulacak yöntemler arasında yer alır.

İhale kanunu kamunun mallarının korunması ve alınacak hizmetin denetlenebilmesi için oluşturulmuştur ve suiistimallerin önüne geçmeyi ilke edinir. 4734 sayılı bu kanun kamuoyu tarafından ihalelerin şeffaf bir şekilde takibine izin verirken aynı zamanda herhangi bir şüphe durumunda da yargı yolunu açık bırakır. Hukuk devletinin varlığı için gerekli olan bu durum idari yargı yoluyla sağlanırken şüpheli durumlarda öncelikle itiraz yolları bulunur.

Kamu ihalelerini ilgilendiren problemlerin ortaya çıktığı durumlarda hukuki destek almak da önemli hale gelirken bu konuda kamu ihale hukuku uzmanı aracılığı ile danışmanlık almak mümkün olur. Kamu ihale hukuku dinamik yapıda olan bir hukuk dalıdır. Bundan dolayı da güncel gelişmelere açık bir konudur.

Kamu İhalesi Ne Demek?

Kamuyu ilgilendiren birçok konu bulunur. Hizmet alınması gerektiğinde ya da bir mal alımı gerçekleştirileceği zaman kamu kurumu adına bu işleri yapacak piyasa unsurlarına gerek duyulur. Bu hizmetlerden biri de yapım işleri olabilir. Kamu ihalesi ne demek? Merak edilirken bu ihaleler kamu kurumu tarafından açılır.

İhale açıldığında buraya katılım şartları bulunurken firmalar koşulları taşıdıkları takdirde ihaleye katılabilirler. İhale yapılırken açık ihale usulü ya da belli istekliler arasında ihale usulü olarak iki temel usulde gerçekleştirilirken bazı özel durumlarda kanunlarla belirlenen ihale yöntemleri de olabilir.

Bunlardan biri de pazarlık usulü ile ihale yöntemidir. Doğal afet gibi beklenmeyen durumlarda kamusal alanda oluşan acil ihtiyaçların giderilmesi zorunlu hale geldiğinde kanunların belirlediği yöntemlerden biri de pazarlık usulü ihale yöntemidir.

Kamu İhalesi İptali

Kamu ihalesi açıldığı zaman koşulları sağlayan firmalar buna iştirak edebilir. İhaleyi açan kurum ile yüklenici arasında anlaşma sağlanması durumunda da sözleşme imzalanması gerekli olur. 4735 sayılı kanun kamu ihaleleri sözleşmeleri kanunu olarak adlandırılırken sözleşmelere yönelik hangi kuralların geçerli olduğu burada açıkça belirtilir. Kamu ihalesi iptali söz konusu olması için şaibeli durumların oluşması ve itiraz süreçlerinin aşılması gerekir.

İtiraz süreçlerinde öncelikle şikâyet aşaması yer alırken ihaleyi açan kuruma şikâyet başvurusu yapılır. Daha sonraki aşama itirazen şikâyet sürecidir ve bu başvuru da kamu ihale kurumuna yapılmaktadır. Bu başvurulardan istenilen sonuç alınamaması durumunda da idari yargı yolu açıktır ve idare mahkemesine dava açmak sureti ile işlemler gerçekleştirilebilir.

Kamu ihalelerinde uyulması gereken temel ilkeler vardır ve bunlar arasında saydamlık, rekabet gibi unsurlar bulunur. Bunun yanı sıra taraflar arasında eşit muamele de olması gerekenler arasında yer alırken güvenilirlik de önemli bir ön koşuldur.

Bundan dolayı da bir kamu ihalesi açılacağı zaman bu ilkelerle uyumlu olarak sürecin işlemesi beklenir. Bu ilkelerden sapıldığının görülmesi durumu şüphe uyandırıcı olarak yaklaşılacağından şikayet konusu olabilecek ortamların oluşmasına da zemin hazırlar. Kamu ihale hukuku bundan dolayı önemli bir alandır ve oluşabilecek aksamaların önlenmesi açısından idare mahkemeleri başvuru mercilerinden biridir.

Bizleri FacebookInstagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!