ANTİK MISIR İLE İLGİLİ KİTAP ÖNERİLERİ

Antik Mısır ile İlgili Kitap Önerileri, Mısır’ın altın çağı. Sanattan bilime, felsefi düşünceden dini görüşe kadar zamanın ötesinde büyük bir medeniyet. Milattan Önce 3050’li yıllarda kurulan ve neredeyse İsa’nın doğumuna kadar uzanan engin bilgi birikimi ve büyük tecrübe sahibi ülke Antik Mısır.

İnsanlık tarihini hala da etkilemeye devam eden uygarlıkla ilgili gizemler de hala devam ediyor. Bulgular, hiyeroglifler, yazı sistemi, vergi evrakları. Antik Mısır hakkında duyduklarınız ya da bilmek istediklerinizle ilgili Sesli Kitap Arşivi olarak bir öneri listesi hazırladık. İşte o kitap öneri listesi.

Mısır ve Antik Yakındoğu’nun Kültür Tarihi – Yazar: Egon Frieddell

‘İnsanlığın zihin arkeoloğu’ olarak kendisini tanımlayan kültür tarihçisi Egon Friedell’in görkemli yapıtı geçen yıllarda Dost Kitabevi sayesinde Türkçe’ye çevrildi. İlk kez 1936 yılında İsviçre’de yayımlanan bu eser, yazarın trajik ölümüyle yarım kalan üç ciltlik bir proje olarak tasarlanmıştı. Friedell, insanoğlunun evrensel mirasını bir bilinç ve yazgı ortaklığıyla öykülüyor. İnsanın kendisini çevreleyen maddesel dünyayı biçimlendirirken evrensel bir anlamda yarattığı temel savı yorumluyor. Antik Mısır’ın yarattığı teknik ve estetik uygarlığın geçmişindeki köşetaşlarını, insanlığın evrensel özgürlük ve yaratma ukdesinin bugüne bağlantılarını gözler önüne seriyor. Egon Friedell, kültür tarihi çalışmalarının başyapıtlarından birisini bize sunuyor.

Eski Mısır – Yazar: Toby Wilkinson

Wilkinson, mimarlık, sanat, edebiyat, siyaset ve din alanlarında Eski Mısır’ın nasıl ilklere imza atmış olduğunu öykülerle anlatıyor. Dünyanın ilk ulus-devletini kuran Eski Mısırlılar’ın, ölüme çare bulma kaygısıyla piramitleri inşa ettiklerini, Gize’deki Büyük Piramit MS 1889 yılında Eiffel Kulesi tamamlanana dek, yani 4400 yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olarak kaldığından bahsediyor. Kraliçe Nefertiti antik ve modern güzellik anlayışının oluşmasında rol oynadığını aktaran Wilkinson, Kral Akhenaton’un tek tanrılı din fikrini ilk ortaya atan ve böyle bir dini örgütlemeye çalışan ilk kişi olduğunu yalın dille bize sunuyor. I. Sülale’nin kurucusu Narmer’den, Makedon hanedanının son hükümdarı Kleopatra’nın hazin sonuna dek çarpıcı ve etkili bir üslupla anlatılan kitap, 736 sayfadan oluşuyor.

Eski Mısır Tarihi – Yazar: Turgut Yiğit Dalar

Daha kitabın kokusu üzerinde. İlk baskı yılı 2019 olan Eski Mısır Tarihi, Nil Nehri havzasında günümüze ulaşan ve hayranlıkla izlenen anıtsal eserler, kökleri prehistorik çağlara kadar inen Eski Mısır medeniyetinin binlerce yıllık serüveni hakkında fikirler veriyor. Eski Mısır’ın kendine özgü siyasal yapısı sayesinde bu kadar büyük bir başarıya imza attığını belirten Dalar,M.Ö.3 binyılın başlarından itibaren Helenistik Çağ’a kadar Mısır’ın kendi içindeki dinamikler ve dışardan gelen etkilerle gelişerek nelere ulaşabildiğini bizlere sunuyor. 

Kayıp Binyıl/İslam Dünyasında Hiyeroglifler ve Eski Mısır – Yazar: Okasha El-Daly

Çevirmenliğini Ümran Küçükislamoğlu’nun yayına hazırlayanın ise Selçuk Aylar olduğu Kayıp Binyıl/İslam Dünyasında Hiyeroglifler ve Eski Mısır kitabı, 1822 yılında Batı dünyasının hiyerogliflerin nihayet çözüldüğü haberiyle başlıyor. Ve diğer Antik Mısır kitaplardan farklı olarak İslam dünyasında yüzyıllar önce hiyerogliflerin çözümü konusunda ilk adımların atıldığını ve Eski Mısır hakkında geniş bir bilgiye sahip olunduğu ileri sürülüyor. Bu kitap nadir kaynakları bir araya getirerek sizi adeta Orta Çağ’a hapsediyor. 

Antik Yakın Doğu – Yazar: Umberto Eco

İtalyan bilim insanı Umberto Eco’yu önermeden bu liste bitemezdi. Bu kitabın amacı, bölgesel özellikleri yapısal ve paradigmatik açıdan incelemek. Akdeniz’den Yakındoğu’ya, antikçağla ilgili bilgilerin mekânsal ve kronolojik ufkunu anlatan, belli uygarlıklarla sınırlı oldukları sanılan olguların, belirsizliğe yer vermeyecek bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğu Eco’nun incelemeleriyle anlaşılmaya başlanıyor. Kitapta, ‘tarih’ler kültürler arası ilişkileri anlatılarak bütünleştiriliyor.

Yazan: Çağdaş YILDIRIM

Bizleri FacebookInstagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!

Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

escort ankara ankara escort exxen İzle exxen izle Exxen izle yemek tarifi