Komünizm Aslında Nedir?

Seslendiren: Denizin Ötesindeki Sesler

Sesli Kitap Açıklaması

Komünizm dünyanın en çok tartışılan sosyal ve ekonomik sistemlerinden biridir. Hatta önemli bir nüfusun düşmanlık beslenmesine rağmen yine aynı çevreler tarafından tam olarak ne olduğu anlaşılamamıştır. Peki nedir bu komünizm? Klasik tanımına bakacak olursak komünizm Latince kökenli “Kaminust” anlamına gelir. Kelime anlamı ortak, evrensel olan demektir. Üretim araçlarının halka ait olduğu, sınırsız parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulabilmesi ne amaçlayan siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir.

KOMÜNİZMİN AMACI NEDİR?

Komünizm paraya ihtiyacın olmadığı ülkeler arası sınırların olmadığı devletin tamamıyla ortadan kalktığı sınıf ayrımının olmadığı sosyal eşitliğin eşit yaşamın olduğu insanların yeteneklerine ve tercih üretim araçlarının tüm halkın malı olduğu her şeyin ihtiyaca göre dağıtıldığı bir dünyaya amaçlamaktadır. Komünist hareket din karşıtı mıdır? Cevap hayır… Herkes istediği dini savunmakta ya da dilsiz olduğunu açıklamak da özgürdür ve kimse inancını açıklamaya zorlanamaz. Dini kişilerin kendilerini ilgilendiren bir sorun olarak ele alan Marksistler insanların inançları gereği başlarını açmaları neden kafalarına da hiçbir müdahalede bulunmaması gerektiğini savunurlar.

Devlet daireleri, okullar, hastaneler de dahil olmak üzere insanlar inançları gereği giyinme hakkına sahip olmalıdırlar kimse başını açmaya zorlanamayacağı gibi kimse örtmeye de zorlanamaz. Bu düşünce işçi devrimini ilk gerçekleştiren ülke olan Rusya’da bir müddet boyunca devam etti ve başarılı bir şekilde uygulandı. Ama Sovyetler gitgide ilerleyerek özellikle Vladimir Lenin‘in ölümünden sonra hızla Marksist anlayıştan uzaklaşılması durumun tersine dönmesine neden oldu. 1927’den itibaren özellikle kırsal kesimdeki ibadethaneler kapatıldı.

Birçok geleneksel ve dinsel ibadethaneler ile birlikte dinsel basın yayın ve eğitim faaliyetleri de yasaklandı. Geleneksel ve dilsel değerlere karşı dayatmalarla zorlama larla sürgünlerle hücum adlı bürokratik ve despotik bir kampanya yürütüldüğü gerek Sovyet bürokrasisinin gerekse de emperyalist çabalarıyla bu politikalar Marksizme ve genel olarak sosyalist dünya görüşü ne mal edildi.

Sonuç dindar çevrelerde Marksizme ve komünizme karşı bir antipatinin gelişmesi oldu bu durum komünist hareketlerin Müslüman ülkelerde zayıf kalmasını tarihsel nedenlerinden biri olarak rol oynamıştır. Ancak belirttiğimiz gibi bu durum komünizmden değil onu çalışan şahısların yanlış ve kişisel politikalarından kaynaklanmıştır.

Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Site Footer

Sliding Sidebar

Kategoriler

Hakkımızda

Hakkımızda

Sesli Kitap Arşivi Görme engellilerin aydınlanabilmesi için binlerce sesli kitap, radyo tiyatrosu ve sesli betimleme filmlerini bulabilirsiniz. Eserlerin daha erişilebilir hale gelebilmesi için lütfen paylaşın. Ayrıca, kitap seslendirmek için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız