İŞLEDİĞİN SUÇA GÖRE CEZA VERİLEN HAMMURABİ KANUNLARI

Sesli Kitap Açıklaması

Sesli Kitap, Hammurabi Kanunları, M.Ö.1792-1750 yılları arasında hüküm süren Babil kralı Hammurabi tarafından ilan edilen en eski ve en eksiksiz yazılı kanunlardan biriydi. Hammurabi Kanunu hem daha önce yapılmış olan kanunların ve örf adet hukukunun bir derlemesiyle hem de zamanın ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Sami toplumlarına ait diğer bir yasa metni ise Eski Babil Devleti’nin ünlü kralı Hammurabi (M.Ö. 1793-1750) tarafından oluşturulmuştur. Hammurabi 282 maddeden oluşan geniş kapsamlı kanun kodeksinde devlet otoritesini etkin kılmak ve Martu (Amurru) Bedevilerin eski alışkanlıklarından vazgeçirerek şehir yaşamına alıştırmak için toplum hayatının tüm alanlarını ilgilendirecek ve son derece ağır cezalara yer vermiştir.

Nitekim Hammurabi kanunları, mülke karşı işlenen suçlar, arazi ev, fiyatlar ve ücretler, köle hakları gibi konular hakkında çok sayıda hüküm içermektedir.

Bununla birlikte kanun metninde mesleki suçlara verilen cezalara yönelik maddelerin sayısı da bir hayli fazladır. İlgili maddelerin içeriğinden kralın hakkın yerini bulmasına ve adaletin sağlanmasına büyük önem verdiği, adaleti tesis etmekle yükümlü olan yargıçların da adaletli olmalarını sağlamaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Metnin ilk dört maddesi iftira ve yalancı şahitlikle ilgilidir.

Diğer taraftan Hammurabi kanunlarında kralın sahip olduğu toprakları ve nehirleri işleyerek kendi geçimlerini temin etmeleri ve devlete yarar sağlamaları karşılığında çeşitli meslek gruplarına dağıtığı da konu edilmektedir

(Tanıtım Bülteninden)

Seslendiren: Kütüphane Görevlisi

Yazar Açıklaması

Hammurabi, Babil’in altıncı kralıydı. Hammurabi, Sümer ve Akkadları fethederek, Babil İmparatorluğu’nun ilk kralı olmuştur. Böylece Babillerin Mezopotamya üzerinde hegemonyasını kurmuştur. Çoğu kişinin düşüncesine göre ona ilk kanun koyucu unvanı verilse de bu yanlış bir düşüncedir.

Bizleri FacebookInstagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!

Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.