MUSTAFA KEMAL ATATÜRK – NUTUK

Sesli Kitap Açıklaması

Sesli Kitap, Nutuk konuşma, seslenme, hitap etme anlamlarında kullanılan bir kelime olarak Türkçe’de söylev olarak da bilinmektedir. Nutuk deyince akla, Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyet döneminde onuncu yıl münasebetiyle parti kongrelerinde yaptığı genel kurul konuşmaları gelmektedir. Nutuk, hitabe şeklinde kağıttan nakledilen sözler olarak hazırlanan bir metindir.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından okunan metin daha sonra tab edilmiştir. Nutuk’ta 1919 – 1927 yılları arasında geçen siyasi, sosyal, dini, politik, bilimsel ve tarihi olayların akışı ve gerçekleşme sebep ve sonuçları, dönemin kişilerinin şahitlikleri ve ifadeleriyle anlatılmaktadır. Nutuk Milli Mücadele ve cumhuriyetin ilk inkılaplar dönemini anlatmaktadır.

Nutuk’un dili eski konuşma dilinde ağır ve akıcı olarak yazılmıştır. Bir hitabe şeklinde okunduktan sonra ilk kez eski yazıyla basılmıştır. Harf İnkılabı ile basımı arasında bir sene fark olduğundan daha sonradan latinize edilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta Milli Mücadele’nin başlangıç vetiresini, Samsun’a çıkışını, Amasya Genelgesi’ni, Erzurum ve Sivas Kongreleri’ni, Ankara’da meclis açılışını, cumhuriyetin ilanını ve yapılan inkılapları anlatmaktadır. Bazı siyasi olaylardan ve anlaşmalardan da bahsederek tarihin bir kısmında yazılı kaynak oluşturmaktadır. Sevr, Lozan, Montrö gibi proje ve anlaşmalardan bahsetmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’ta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş vetiresini aktardıktan sonra, alınan kararların, uygulanan siyasi yöntemlerin ve gelişmelerin analizini yapar ve Türkiye’ye yeni bir gelecek çizerek muasır medeniyetler seviyesine ilerlemede yol gösterir. Nutuk bu nedenle önemli bir eser olarak, Mustafa Kemal’in fikir dünyasını da göstermektedir.

Nutuk Kitap Açıklaması

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’ta Milli Mücadele’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin soy kütüğünü çıkarıyor… Atatürk bu kez karşımıza adeta meslekten bir arşivci ve tarihçi olarak çıkıyor…

Başlı başına “Nutuk” bile Atatürk’ü diğer asker ve politikacılardan çok farklı kılıyor: analiz gücü, muhakeme yeteneği, diplomatik ve stratejik dehası, politik ufku, tarihsel derinliği, olaylara ve insanlara gerçekçi yaklaşımı, insan psikolojisine vukufu…

Yurt ve millet sevgisi ile Cumhuriyeti kuran bir neslin yaşadıklarının birinci ağızdan anlatımı… Atatürk Nutuk’u “Gençliğe Hitabe” ile bitiriyor. İşte Nutuk’taki ve Atatürk’teki felsefeyi ortaya koyan bir başka nokta…

Yazar Açıklaması

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Ali Rıza Efendi babası, Zübeyde Hanım ise annesidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim aldığı okullar baştan sona şöyledir; ilkokul eğitimini Mahalle Mektebinde ve Şemsi Efendi Okulunda, ortaokul eğitimini Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesinde, lise eğitimini Selanik Askeri İdadisi, üniversite eğitimini ise Harp Okulu ve Harp Akademisinde almıştır. 1893 yılında Askeri Rüştiye’de okurken matematik öğretmeni ona Kemal ismini verdi ve böylece ismi Mustafa Kemal oldu.

I. Dünya Savaşı nihayete erdiğinde Mondros Ateşkes antlaşması imzalanması ile vatan topraklarını paylaşılacaktı. Fakat duruma el koyan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadelenin temellerini attı. 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’nin açılmasına önder olan Mustafa Kemal Meclis tarafından da Hükümet Başkanı seçildi. 5 Ağustos 1921’de yine Meclis tarafından Başkomutan seçildi. Sakarya Savaşı’nın kazanılmasındaki büyük emeklerinden dolayı Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi ile şereflendirildi. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi ve Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı koltuğuna oturdu. 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal’e meclis “Atatürk” soyadını lâyık gördü.

10 Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda hayatına veda etti. Tüm ülkeyi yasa boğdu. Ancak inkılapları ve ülkemize kazandırdıklarıyla kalbimizde sonsuzluğu ulaşmış bir liderdir.

Bizleri FacebookInstagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!

6 Yorum On Mustafa Kemal Atatürk – Nutuk

Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.