ÖZGÜR TÜRKER – TÜRK HAKANI OĞUZ KAĞAN DESTANI

Sesli Kitap Açıklaması

Sesli Kitap, Oğuz Kağan Destanı Türk destanlarının şüphesiz en kıymetlilerinden biri Oğuz Destanı veya bir başka deyişleOğuznâmedir. Oğuz Destanı, Türklerin milli oluşumları sürecinde sözlü tarih geleneği üzerinde şekillenen vebakşı adı verilen ozanlar vasıtasıyla uzun bir süreçte nesilden nesile aktarılarak ancak Ortaçağ’da yazıya geçirilmek suretiyle yazılı abidelere dönüşen, hükümdarların şecerelerini cihan devleti kurma ülküsünü yansıtan tarihi salnamelere çevrilmiş eserler bütünüdür.

Fuzuli Bayat, Oğuz Destanı’nı şu şekilde tanımlamaktadır:

Oğuz Destanı, Oğuzların manevi dünyasının haber kaynağıdır. Bu bilgiden, Oğuzların mitolojik tarih ve destan şuuru anlaşılmaktadır. Oğuz Destanı, aslında Türk milli kültüründe özel bir hadise olup içinde arkaik şuurla beraber tarihi şuur unsurların da yaşatır.

Başka bir ifadeyle Oğuz Destanı metni, mitolojik olguların destansı kurallar çerçevesinde biçimlenmesine örnek olarak ele alınabilir. Doğal olarak böyle bir metnin araştırılması yazılı tarihleri çok geç dönemlerde ortaya çıkan milletlerin siyasi, toplumsal ve edebi tarihlerini öğrenmeye yöneliktir.”

Bayat, ayrıca Oğuz Destanı’nın Türk tarihine ve kültürüne ışık tutan, düşünce sistemimizi ve yaşamımızı, mücadelemizi, ideallerimizi kuşaklara aktaran ölmez bir eser, tarihi özelliğe sahip olduğu kadar sanatsal, mitolojik olduğu kadarda gerçek bir abide olduğunu söylemektedir.

Oğuz Kağan Destanı incelendiğinde hikayenin Oğuz Türklerinin efsanevi atasıOğuz’un hayatı ve onun seferleri üzerine şekillendiği görülmektedir.

Onun tarihi şahsiyeti ve kahramanlığı Türkler arasında sözlü olarak asırlarca yaşatılmış yazıya aktarıldıktan sonra da kutsal bir metin gibi özenle korunmuştur.

Şimdi bu geleneğin oluşumunda başrol oynayan Oğuz Kağan’ın kimliği konusunda ortaya atılan görüşlere kısaca bir göz atalım.

Seslendiren: Denizin Ötesindeki Sesler
Yazar: Özgür Türker

(Tanıtım Bülteninden)

Yazar Açıklaması

Özgür Türker, 1983 yılında Ankara’da doğdu.  2007 yılında Ankara Üniversitesi, DTCF, Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2008 – 2011 yılları arasında Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde görev yaptı. 2011-2017 yılları arasında ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2018 yılından itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.  Genel Türk Tarihi, Kafkasya Tarihi ve Rusya Tarihi üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Bizleri FacebookInstagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!

Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.