Tanrının Değişimi

Seslendiren: Denizin Ötesindeki Sesler

Sesli Kitap Açıklaması

İnsanlığın geçmişinin tümü bir arayış tarihi olarak düşünülebilir. Bilgi arayışı, teselli arayışı, anlamı arayışı. Bu anlamı arayışının belki de en büyük sorunları inanç ve Tanrı ile ilgilidir. Tanrıya dair inançlar çok sayıda yoldan geçtiler. Bu yollar son olarak tek tanrılı dinlere doğru çıktı. Yahudilik, Hristiyanlık, ve İslam tanrıyı bugün olduğu şekliyle algılayabilmek için binlerce yılımızı harcadık. O Sürekli değişmiş bir algıdır ve hala değişmeye devam ediyor. İlk Hristiyan,

Yahudi ve Müslümanlar kendilerinin dönemindeki pagan inanışa sahip kişiler tarafından ateist olarak adlandırılmışlardır. Tanrıya inanmadıkları için değil besbelli ki inanıyorlardı ama kutsal olana dair düşünceleri çok farklıydı. Yeni bir şey getirmişlerdi ve inanca dayalı farklı bir fikir her din için kafirlik, ateistlik demektir. Evrende tek bir tanrı olması fikri günümüz insanının düşünce sistemine o kadar işlemiştir ki bunu sorgulama ihtiyacını bile bastırmıştır. Fakat bu noktaya gelinceye kadarki süreç zor, sancılı hatta acılarla dolu. İşte bu kitap o sürecin hikayesi. Bu kitap tanrının değişiminin hikayesi.

İNSANLIK VE TANRI

İnsanlığın şafağından biri birkaç yüz bin yıl öncesinden başlayarak insanlar öngörülemeyen ve çoğu zamanda düzensiz olan bir dünyaya anlam vermenin yollarını aramıştır. Biz kimiz? Neden varız? Mevsimler neden değişir? Hayatı neden acılarla doludur? Öldüğümüz zaman ne olur? Bu arayış insanların olaylara dinsel açıdan bakmasına yani somut dünyanın ötesini incelemesine neden oldu. Eski toplumlar doğaüstü güçlerin varlığına yöneldi. Tanrılar diyeceğimiz güçlerden huzur ve medet umdular.

Paganlık denilen bu birden çok tanrı inancı insanoğluna uzun ama çok uzun bir süre hükmetti. Tekbir üstün kutsal varlığına inanmak anlamına gelen monoteizm ise yaklaşık 4000 yıl önce ortaya çıktı. On binlerce yıllık insanlık tarihinin son 4000 yılında ortaya çıkan Tanrı bugün inananlar için ebedi ve değişmeyen bir varlık haline geldi. Böyle olsa da tanrı hakkındaki düşünceler tanrının dünyada ilk kez ortaya çıkışından beri sürekli değişiyor. Tanrının değişmesi fikri aklınızda bir anlam karmaşası yaratıyor olabilir. Çünkü inanan bir insana göre tanrının mutlak ebedi ve ilahi olması gerekiyor.


Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.